Aktualności

INICJATYWA „SŁOPNICE NA STAREJ FOTOGRAFII I NIE TYLKO”

INICJATYWA „SŁOPNICE NA STAREJ FOTOGRAFII I NIE TYLKO”

Inicjatywa utworzenia zbioru „Słopnice na starej fotografii i nie tylko” ma skutkować ochroną i zachowaniem naszego rodzimego dziedzictwa kulturowego oraz ocaleniem głównie zdjęć a także przedmiotów, które mogą ulec zniszczeniu. Dlatego też, zwracamy się do Państwa z prośbą o udostępnienie nam posiadanych materiałów. Można to uczynić w dwojaki sposób.

Na Facebook’u powstała grupa publiczna pod nazwą „Słopnice na starej fotografii i nie tylko”. Każdy może dołączyć do grupy i dzielić się na niej fotografiami sprzed lat przedstawiającymi Słopnice bez względu na ówczesną przynależność administracyjną. Mile widziane są również wycinki z gazet i wszelkiego rodzaju wspomnienia czy nawet zdjęcia przedmiotów. Regulamin dostępny jest bezpośrednio na grupie.

Tych z państwa, którzy nie mają dostępu do mediów społecznościowych zapraszamy do Gminnej Biblioteki Publicznej oraz sekretariatu Urzędu Gminy Słopnice. W tych miejscach będzie można przekazać materiały lub udostępnić je do zeskanowania. One również zostaną udostępnione oraz zarchiwizowane. Jeżeli ktoś z Państwa ma życzenie, fotografie wraz z opisem można przesłać na maila gmina@slopnice.pl lub biblioteka@slopnice.pl.

Jeżeli posiadacie taką wiedzę, udostępniane zdjęcie bardzo proszę opatrzyć opisem, który zawiera:

– datę wykonania fotografii (nawet przybliżoną)

– miejsce (okolice)

– autora

– osoby, które znajdują się na zdjęciu

– ewentualnie tytuł lub krótki opis zdjęcia, przedmiotu.

Udostępnienie zdjęcia lub przesłanie go na maila oznacza zgodę na jego publikację oraz archiwizację. Uwaga! Nie rościmy sobie praw autorskich do fotografii. Wszystkie zdjęcia są własnością ich twórców lub osób posiadających do nich prawa.

Serdecznie zapraszamy do udziału w inicjatywie!!!

Źródło: strona www.slopnice.pl