Przetwarzanie danych osobowych

Informacje o przetwarzaniu danych

 1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna z siedzibą 34-615 Słopnice 38, e-mail: biblioteka@slopnice.pl
  W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail lidia.kaim@slopnice.pl
 2. Dane będą przetwarzane w celu:

  a) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Gminnej Bibliotece Publicznej w Słopnicach.
  b) realizacji umów zawartych z kontrahentami Gminnej Biblioteki Publicznej w Słopnicach
  c) w pozostałych przypadkach Pani/a dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 3. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom w celu prawidłowej realizacji usług określonych w regulaminie .
 4. Dane nie będą przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej.
 5. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres 5 lat.
 6. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 8. Ma Pan/i także prawo do przenoszenia danych (w szczególności historii transakcji) .

Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

Pani/a dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.