Aktualności

Nowe instrumenty muzyczne i stroje regionalne

Nowe instrumenty muzyczne i stroje regionalne

EALIZACJA PROJEKTU „ZAKUP INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH I STROJÓW REGIONALNYCH”

Gminna Biblioteka Publiczna w Słopnicach zrealizowała projekt pt. „ZAKUP INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH I STROJÓW REGIONALNYCH”, w ramach którego zostały doposażone trzy zespoły regionalne: „Słopniczanie”, „Mali Słopniczanie”, „Słopnicki Zbyrcok” i chór „Cantus Enim”. 

Zespoły regionalne i chór ściśle współpracują z biblioteką i prężnie działają na terenie gminy Słopnice i poza jej obszarem. 

Jest to projekt w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Celem operacji jest zachowanie dziedzictwa lokalnego, kulturowego, szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego. W ramach operacji zakupiono następujące instrumenty muzyczne i stroje regionalne: 

– Zespół „Słopnicki Zbyrcok”: kożuch damski szt. 5, gurmana szt. 3, portki szt. 5, gorset, szt. 3; 

– Zespół „Słopniczanie”: smyczek lutniczy góralski z wysoką żabką szt. 1, gurmana góralska w stylu Górali Słopnickich, 3 szt., kożuszek damski haftowany, regionalny, szt. 3, kożuszek damski haftowany z czerwonymi obszyciami , szt. 3, serdak męski, szt. 3; 

– Zespół „Mali Słopniczanie”: kontrabas, kierpce par 18, pasy góralskie, szt. 8, kapelusz , szt. 10; 

– Chór „Cantus Enim” wyposażenie muzyczne. 

Zakupione w ramach operacji instrumenty muzyczne i stroje regionalne bardzo wspomogą bieżącą działalność zespołów regionalnych i chóru objętych pomocą i będą wykorzystywane podczas imprez kulturalnych, patriotycznych i parafialnych na terenie Gminy Słopnice i poza jej obszarem. 

Koszty całkowite operacji wyniosły 59 850,92 zł a wnioskowana kwota pomocy wynosi 38 075,00 zł.