Aktualności

XX OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ BIBLIOTEK

XX OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ BIBLIOTEK

Gminna Biblioteka Publiczna w Słopnicach serdecznie zaprasza wszystkich czytelników w ramach akcji do biblioteki po ciekawe książki. Służymy pomocą w doborze lektury, informacją o aktualnym rynku wydawniczym, wymianą doświadczeń aby jeszcze profesjonalniej działać.

Trochę z kart historii… Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich od 2004 roku organizuje w maju ogólnopolską akcję promocji czytelnictwa i bibliotek – Tydzień Bibliotek. Jest to program, który ma na celu podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa.

Historia Programu nierozerwalnie związana jest z obecnością Polski w Unii Europejskiej. 1 maja 2004 r. doszło do największego rozszerzenia w historii UE – do wspólnoty wstąpiło 10 krajów, w tym Polska. Tydzień później pod hasłem bezpośrednio nawiązującym do akcesji – „Biblioteki w Europie były zawsze” odbył się I Tydzień Bibliotek.

W pierwszych latach było to święto ruchome, ale zawsze odbywające się w tygodniu, w którym przypadał 8 maja – Dzień Bibliotekarza i Bibliotek. Od kilku lat termin Programu jest stały – Tydzień Bibliotek jest realizowany od 8 do 15 maja.

Z założenia każda edycja przebiega pod innym hasłem, którego wyboru dokonuje Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich – pomysłodawca i koordynator akcji. W tym roku hasłem jest ” Moja Twoja Nasza Biblioteka!

Tak więc Kochani Czytelnicy czekamy na Was!!!