Aktualności

Zakup nowości wydawniczych do bibliotek 2021

Zakup nowości wydawniczych do bibliotek 2021

Gminna Biblioteka Publiczna w Słopnicach w roku 2021 otrzymała dofinansowanie zadania w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0” Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych. Kierunek Interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa. Kwota dofinansowania wyniosła 10 000,00 zł i została w całości wydatkowana na zakup nowości wydawniczych dla czytelników biblioteki.